Opomenutie prenosu dane v stavebníctve – oprava DPH (C-691/17; prípad PORR)

Zákon o DPH obsahuje tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti. Zámerom tejto právnej úpravy je znížiť početnosť faktúr s DPH a tak znížiť základňu pre prípadné daňové podvody. Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa týka vybraných druhov transakcií tak, ako to ustanovuje §69 ods.12 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom tam patrí aj dodanie stavebných prác ( §69 ods.12 pism. j) zákona o DPH).

Ak dodávateľ dodá stavebné práce a má sa za to, že tieto stavebné práce sú v režime prenosu daňovej povinnosti a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, potom odberateľ je osobou povinnou platiť daň ( §69 ods.17 zákona o DPH).

Režim DPH je v rámci Európskej únie harmonizovaný eurosmernicou 2006/112/EÚ o spoločnom systéme DPH. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.