Odvolanie ako opravný prostriedok

Obsah
7.44 strany
Daňový subjekt – fyzická alebo právnická osoba, ako účastník konania,  nie vždy súhlasí s rozhodnutím daňového úradu. Procesný daňový predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) stanovuje, že ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, ktorými sú hmotno-právne predpisy, možno len rozhodnutím.

Nesúhlas s rozhodnutím správcu dane – daňového úradu, môže daňový subjekt, ktorého sa rozhodnutie týka, prejaviť prostredníctvom opravných prostriedkov. Medzi opravné prostriedky v daňovom konaní patrí námietka, odvolacie konanie, obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Najčastejšie využívaným opravným prostriedkom v praxi je odvolanie ktoré je upravené v §72 ,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.