Návrh zmien v daňovom poriadku pre rok 2017 – prerokovávané v NRSR

Obsah
2.87 strany
Tento článok aktualizuje pôvodný článok o ministerskom návrhu novely http://www.autora.sk/pripravovane-zmeny-v-danovom-poriadku-pre-rok-2017/.

Národná rada SR prerokováva vládny návrh novely zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2017. Ďalej uvádzame vybrané témy tohto návrhu – ide o predbežnú informáciu, preto v aplikačnej praxi je potrebné používať úplné znenie zákona až po jeho schválení v Národnej rade SR.

  • Daňový subjekt alebo iná osoba sú povinné na požiadanie zamestnanca správcu dane preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti ( §4 ods.3).
  • Daňové priznanie sa podáva na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie; to platí aj pre dodatočné daňové priznanie ( §15 ods.4).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.