O aké pravidlá sa opieral daňový úrad pri neuznaní odpočtu. Konal správne? Čo na to kasačný súd?

Od roku 2021 pôsobí v pozícii druhostupňového (kasačného) správneho súdu Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (NSS SR). Častou témou v daňových sporoch vo veci DPH sú spory o právo na odpočet DPH na vstupe u kontrolovaného odberateľa, ak sú pochybnosti o dodaní na prechádzajúcich stupňoch dodávateľského reťazca. Výkladový problém vzniká spravidla v otázke ohraničenia dôkazného bremena odberateľa, či tento splnil všetky dôkazy, ktoré možno od neho spravodlivo a zákonne požadovať.

SR nemá vlastné pravidlá DPH, lebo ako členská krajina sa riadi spoločnou smernicou o DPH číslo 2006/112/ES, na ktorej výklad je kompetentný len Súdny dvor EÚ. Ak má kasačný súd členskej krajiny (súd poslednej inštancie) pochybnosti o správnosti výkladu spoločnej smernice o DPH, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.