Novela zákona k dani z príjmov – podnikové byty

Národná rada SR schválila zákon č.462/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2020. Cieľom novely je podpora mobility pracovnej sily cez stimuláciu nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba, a to zo zdrojov podnikateľského prostredia (odtiaľ pracovné označenie „podnikové byty“).

Zamestnávateľ – odpis podnikových bytov rovnomerne počas 6 rokov

  • Obchodná spoločnosť alebo družstvo, ktoré zamestnáva viac ako 49 zamestnancov – môže odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny 6 rovnomerne počas 6 rokov, ak je súbežne splnených päť podmienok: (1) ide o vlastné budovy;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.