Novela postupov účtovania 2019 podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Ministerstvo financií SR vydalo Opatrenie č.MF/017028/2018-74, ktorým sa novelizuje Opatrenie MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov – s účinnosťou od 1. januára 2019 . Táto novela upravuje najmä postupy účtovania – garantovanej energetickej služby a poukazov. Ďalej uvádzame vybrané zmeny; v praxi je potrebné používať úplné znenie postupov účtovania.

  • Spresňuje sa účtovanie záväzku pri prerozdelení účtovného zisku, kedy môže vznikať záväzok, o ktorom sa účtuje na príslušných účtoch v účtovej skupine 36-Záväzky voči spoločníkom a združeniu a tiež sa spresňuje účtovanie pohľadávky pri úhrade účtovnej straty,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.