Nedodržanie lehôt pri posudzovaní nárokov v súvislosti s DPH a ich vplyv na uplatnenie nárokov platiteľa

V príspevku poukazujeme na vplyv nedodržania niektorých lehôt pri predložení dôkazov preukazujúcich nároky platiteľov  v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, uplatnených na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), resp. Smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“).

V prvom prípade ide o posúdenie vplyvu nepredloženia dodávateľských faktúr k daňovej kontrole na zánik práva na vrátenie nadmerného odpočtu.  V ďalšom prípade ide o posúdenie vplyvu oneskoreného predloženia dôkazu o intrakomunitárnej dodávke tovaru.

  • Nepredloženie dodávateľských faktúr-zánik práva na vrátenie nadmerného odpočtu

Ak platiteľ DPH neumožní správcovi dane vykonanie daňovej kontroly do troch mesiacov   odo dňa jej začatia,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.