Nadobudnutie nehnuteľnosti platiteľom DPH čiastočne na účely podnikania a čiastočne na činnosť oslobodenú od DPH. Zmena rozsahu (pomeru) použitia na účely podnikania v priebehu roka.

§54a zákona o DPH

Platiteľ DPH – fyzická osoba, dane kúpil v januári 2016 nehnuteľnosť – budovu, pri ktorej predpokladal jej využitie na účely podnikania vo výške 40 % a na iný účel ako na podnikanie vo výške 60 % (vlastné bývanie). Tento pomer určil platiteľ podľa plochy nehnuteľnosti využívanej na podnikanie a využívanej na súkromná – nepodnikateľský účel. DPH uvedená vo faktúre bola vo výške 60 000 eur.

Platiteľ uskutočňuje zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú zdaneniu (projekčnú činnosť), ako aj zdaniteľné obchody oslobodené od DPH bez nároku na odpočítanie (sprostredkovanie poistenia). Počas roku 2016 používal predbežný koeficient vo výške 0,5 (ročný koeficient z roku 2015).

Pomerná výška dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia nadobudnutej nehnuteľnosti na účely podnikania podľa §49a zákona o DPH predstavuje výšku 24 000 eur (60 000 x 40 %). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.