Konateľ (spoločník na pracovnej ceste) a daňovo odvodové dopady

V praxi sa častokrát rieši otázka za akých podmienok môže spoločník alebo konateľ s.r.o. vykonať pracovnú cestu tak aby mu vznikol nárok na cestovné náhrady v súlade s 283/2002 Z.z. Z. z. o cestovných náhradách a aké to má daňové a odvodové dopady.

Čo definuje ZoCN:

V súlade s §1 ods.2 pism. b) tohto zákona je povedané, že za zamestnanca na účely cestovných náhrad sa považujú aj osoby, ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu, ak im nie sú poskytované náhrady podľa písmena a). Sem patria napr. konatelia s. r. o., členovia predstavenstva a. s., členovia dozorných rád, členovia komisií, osoby volené do orgánov neziskových organizácii atď. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.