Komunitárne právo – daň z príjmov

Aký je vplyv komunitárneho práva Európskej únie na daňové právo Slovenskej republiky, najmä daň z príjmov ? Je potrebné pre denné fungovanie podnikateľského subjektu poznať aj európske smernice v tejto oblasti ? Kde sa dajú získať europredpisy ? Sú judikáty Súdneho dvora EÚ právne záväzné ?

Komunitárnym právom sa označuje tzv. prvý pilier európskej spolupráce, a to hospodárska spolupráca ES. Komunitárne právo sa člení na primárne právo (Zmluva o založení EHS – od roku 1993 Zmluva o založení ES; Zmluva o atómovej energii) a na sekundárne právo (nariadenia, smernice, rozhodnutia). V primárnom práve sú dane upravené v článkoch 90 – 93 Zmluvy o založení ES.

Sekundárne právo ES má rôzny dosah. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.