Kedy musím podávať súhrnný výkaz mesačne a kedy môžem podávať znova kvartálne?

Platiteľ dane dodal v októbri tovar pre rakúskeho podnikateľa identifikovaného pre daň v Rakúsku v hodnote 20 000 eur a pre maďarského podnikateľa identifikovaného pre daň v Maďarsku v hodnote 23 000 eur. V novembri dodal tovar pre nemeckého podnikateľa identifikovaného pre daň v Nemecku v hodnote 15 000 eur. Po skončení mesiaca november hodnota dodaných tovarov za mesiace október a november predstavuje 58 000 eur.

Keďže sa presiahla hodnota 50 000 eur, platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac IV. štvrťroka, t. j. samostatne za kalendárny mesiac október a samostatne za kalendárny mesiac november v lehote na podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.