Druh účtovnej závierky na účtovných výkazoch – pravidlá a dátumy

Na účtovných výkazoch sa má vyznačiť druh účtovnej závierky – riadna alebo mimoriadna alebo priebežná a tiež uviesť dátum kedy bola zostavená a kedy schválená. Aké sú pravidlá pre druh účtovnej závierky a dátumy ?

Účtovníctvo upravuje zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa §6 ods.5 zákona o účtovníctve zostavuje účtovná jednotka účtovnú závierku ako – riadnu alebo mimoriadnu alebo priebežnú.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 zákona o účtovníctve; vyplýva to z §17 ods.6 zákona o účtovníctve. Ak sa uzatvárajú účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, potom je to riadna účtovná závierka. V ostatných taxatívne uvedených prípadoch v § 16 zákona o účtovníctve je to mimoriadna účtovná závierka (napr. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.