Dokazovanie pri DPH podľa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky je možné po neúspešnom konaní na druhostupňovom kasačnom súde (kasačná sťažnosť) domáhať sa ochrany ústavných práv na Ústavnom súde SR (ústavná sťažnosť). Autor spracoval na študijné účely právne názory obsiahnuté vo verejne dostupnom náleze Ústavného súdu SR (www.ustavnysud.sk) vo veci ústavného práva na súdnu ochranu (odpočet DPH).

Skutkový stav a ústavná sťažnosť

Daňový subjekt (sťažovateľ) sa ústavnou sťažnosťou domáhal vyslovenia porušenia svojho základného práva na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 ústavy. Daňový úrad u sťažovateľa vykonal daňovú kontrolu oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, pričom výsledkom bolo rozhodnutie o vyrubení DPH. Odvolací orgán (FR SR) v odvolacom konaní predmetné rozhodnutie potvrdil. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.