Dobrovoľná zmena zdaňovacieho obdobia (DPH) z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok

Príklad č.1

Platiteľ dane registrovaný pre DPH k 15. októbru 2015 má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Platiteľ dane splní časovú podmienku najskôr 1. novembra 2016, pretože až vtedy uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom dane.

Keďže platiteľ dane sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok iba ak splní …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.