Daňové priznanie za rok 2017 – komplexný príklad

Obsah
50.8 strany
Daň z príjmov upravuje zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZDP“); na právny stav roku 2017 vplývajú novely č.389/2015 Z.z. a č.341/2016 Z.z. Nepriame novely č.264/2017 Z.z. a č.279/2017 Z.z. sú účinné od 1. januára 2018. Nepriama novela č.335/2017 Z.z. sa použije už za rok 2017 (týka sa príjmov zo závislej činnosti športového odborníka). Priama novela č.344/2017 Z.z. je účinná tiež od 1. januára 2018, ale niektoré ustanovenia podľa prechodných ustanovení už pri podaní daňového priznania po 31.decembri 2017 – teda v podstate za rok 2017.

1. Úvodné poznámky

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.