Daňové priznanie k DPH – kto ho podáva, kedy a ako

Obsah
11.52 strany
Daňové priznanie k DPH – úvod
Daňové priznanie k DPH je prostriedok, ktorým osoby povinné k jeho podaniu deklarujú svoj vzťah k štátnemu rozpočtu. Zákon o dani z pridanej hodnoty stanovuje, ktoré osoby sú povinné podať daňové priznanie a v akých lehotách. Daňové priznanie má predpísanú formu podania. Vzory tlačív daňových priznaní ustanovuje opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií SR a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia o jeho vydaní.

V príspevku uvádzame spôsob podania daňových priznaní na DPH, druhy priznaní, kto je povinný podať daňové priznanie pre DPH, aké údaje obsahujú jednotlivé riadky v daňovom priznaní a sankcie, ktoré ukladá správca dane pri oneskorenom podaní daňového priznania. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.