Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
22/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 601/2003 Z.z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 226/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2019-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/226

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy