Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
29/12/2018
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 404/2018 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín

Dátum účinnosti od: 2019-01-15

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2018/404

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy