Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
29/12/2018
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 402/2018 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019

Dátum účinnosti od: 2019-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2018/402

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy