Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
28/12/2018
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 385/2018 Z. z.

Názov: Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2019-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2018/385

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy