§9 – Príjmy oslobodené od dane – komentár daň z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §9 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Toto ustanovenie je dôležité pri identifikácii príjmov, ktoré nemusí fyzická osoba ako daňovník zdaňovať, lebo ide o príjmy oslobodené od dane. Prečo je potrebné poznať takéto druhy príjmov? Je to práve v tom, že príjmy oslobodené od dane nie sú zdaniteľnými príjmami a teda pri pojmoch, ktoré sa odvíjajú práve od výšky dosahovaných zdaniteľných príjmov sa príjmy oslobodené od dane do výpočtu nezahrnú. Napr. §32 zákona ukladá fyzickej osobe povinnosť podať daňové priznanie, pričom stanovuje hranicu vo väzbe na zdaniteľné príjmy nad 50 % nezdaniteľnej čiastky. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.