§78 – komentár k postupu účtovania – Účtová skupina 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti

Tento článok je komentárom k §78 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.

Hospodárska činnosť je prevádzková činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky, činnosť vykonávaná na podporu prevádzkovej činnosti a súvisí s hospodárskou činnosťou okrem finančných činností. V účtovej skupine 64-Iné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtujú najmä – výnosy z predaja určitého majetku (účty 641, 642), výnosové pokuty, penále a úroky z omeškania (účty 644, 645) výnosy z predaja pohľadávok (účet 646). Napokon sa tu účtujú aj ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (účet 648) napríklad majetok prijatý bezodplatne (darom), nárok na náhradu škody, inventarizačné rozdiely (prebytok).

Účet 641Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.