§7 Osobitný základ dane z kapitálového majetku | komentár daň z príjmu

Tento článok obsahuje komentár k §7 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.
Úvod
Podľa nových pravidiel príjem z kapitálového majetku tvorí samostatný základ dane a nevstupuje do celkové základu dane pre uplatnenie sadzby dane pre fyzickú osobu tak ako to je definované v §15 tohto zákona. Príjem z kapitálového majetku podlieha vždy 19 % sadzbe dane bez ohľadu na jeho výšku (§15) a tvorí osobitný základ dane u fyzickej osoby. Ide o špecifický druh príjmov z držby cenných papierov, vkladných knižiek, poskytnutie úverov a pôžičiek.

Pod §7 nepatria dividendy, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.