§6a Zmena registrácie platiteľa – komentár k zákonu o DPH

Tento článok obsahuje komentár k §6a zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
Zmena registrácie platiteľa
Ak zahraničná osoba prestane spĺňať status zahraničnej osoby (napr. z dôvodu, že v tuzemsku vznikla prevádzkareň v zmysle §4 ods.5 zákona o DPH, prípadne došlo k presunu sídla do tuzemska), považuje sa za osobu, ktorá je registrovaná pre daň podľa §4 zákona o DPH (registrácia podľa §4 zákona o DPH sa týka osôb usadených v tuzemsku). Zmena registrácie podľa §5 a §6 zákona o DPH na registráciu podľa §4 zákona o DPH nie je podmienená dosiahnutím obratu.

 

Zahraničná osoba je povinná písomne informovať daňový úrad o skutočnosti, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.