§4a a §4b – komentár k zákonu o DPH

Tento článok obsahuje komentár k §4a zákona 222/2004 a §4b zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

 

Podľa čl. 11 smernice 2006/112/ES členský štát môže považovať za jednu zdaniteľnú osobu osoby usadené na území členského štátu, ktoré sú právne nezávislé, ale sú vzájomne úzko prepojené finančnými, ekonomickými a organizačnými väzbami.
Skupinová registrácia pre daň – podmienky
Ustanovenia §4a a §4b zákona o DPH upravujú tzv. skupinovú registráciu pre daň – registráciu viacerých zdaniteľných osôb ako jedného platiteľa dane pod jedným identifikačným číslom DPH.

Podmienkou pre takúto registráciu je finančná prepojenosť, ekonomická prepojenosť a organizačná prepojenosť zdaniteľných osôb. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.