§49 – Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §49 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

V tomto ustanovení zákon je uvedené, že daňové priznanie, prehľady a hlásenia sa podávajú správcovi dane. Dôležité je si uvedomiť, že súčasťou týchto podaní sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania. To znamená, že ak daňovník podá síce daňové priznanie ale nepriloží k nemu potrebné doklady, ktoré uvádza daňové priznanie ako povinnú prílohu, správca dane vyzve daňovníka na doplnenie týchto skutočností. Daňovník, dedič alebo osoba podľa §35 Zákonníka práce (manžel(ka), deti, rodičia) je povinný v daňovom priznaní si daň vypočítať sám a uviesť tiež prípadné výnimky, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.