§47 – Zaokrúhľovanie – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §47 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Od 1.1.2020 sa zmenil princíp zaokrúhľovania pre zdaňovacie obdobia, ktoré začali najskôr k 1.1.2020. Princíp sa veľmi zjednodušil a určil sa jednoduchý matematický princíp zaokrúhlenia na dve desatinné miesta pre všetky daňové veličiny v zákone o dani z príjmov.

Spoločnosť má v daňovom priznaní poslednú známu daňovú povinnosť 16 663 eur. Je povinná platiť mesačné preddavky. To znamená, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.