§45 – Zamedzenie dvojitého zdanenia – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §45 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.
Základný princíp medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia ( §45 ZDP)
Pri určovaní daňových povinností podľa vnútroštátneho predpisu platného na území štátu má vplyv inštitút medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Na území SR platí hmotno-právny predpis, ktorý určuje zdanenie príjmov daňovníka (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“), pričom z princípu §1 ods.2 zákona vyplýva nadradenosť  medzinárodných zmlúv nad našim zákonom. Prednosť majú tie zmluvy, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.