§25b vstupná cena virtuálnej meny – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §25b zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Vstupnou cenou virtuálnej meny je

  • a) obstarávacia cena, ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,
  • b) reálna hodnota, ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Vstupnou cenou majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu ku dňu výmeny je reálna hodnota virtuálnej meny (väzba na §17 ods.43). Podľa princípov daňového zákona by malo ísť o neutralizačný dopad na základ dane ak majetok a služba je daňovo uznaným výdavkom.

Pri oceňovaní na reálnu hodnotu sa ZDP odvoláva na zákon č. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.