§25a vstupná cena finančného majetku – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §25a zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Od 1. 1. 2016 ide o nové ustanovenie v ZDP, ktorým sa z dôvodu právnej istoty a prehľadnosti v ZDP stanovila vstupná cena finančného majetku na účely ZDP, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že oceňovanie majetku reprodukčnou obstarávacou cenou bolo zrušené v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2016. Toto ustanovenie bolo novelizované od 1.1.2020 v oblasti finančného majetku určeného na obchodovanie, kde sa stanovilo ocenenie v reálnej hodnote a nie v obstarávacej cene. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.