§21a – Pravidlá nízkej kapitalizácie – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §21a zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Od 1.1.2015 s účinnosťou cez prechodník §52zd ods.5 ZDP, kde sa uvádza, že sa toto ustanovenie po prvýkrát použije až za zdaňovacie obdobie, ktoré začína od 1.1.2015, sa zaviedlo do zákona pravidlo nízkej kapitalizácie, ktoré má zamedziť daňovej uznateľnosti poplatkov a úrokov spojených s pôžičkami a úvermi od závislej osoby pre právnickú osobu. Toto ustanovenie aplikuje na posúdenie daňovej uznateľnosti len u právnických osôb, teda fyzické osoby takéto ustanovenie neuplatňujú.

Kedy sa testuje pravidlo nízkej kapitalizácie? …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.