§17e – Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §17e zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ak je právnym nástupcom zahraničná osoba, potom je možné uplatniť ocenenie pri úprave základu dane len v reálnych hodnotách, ak nie sú splnené podmienky na princíp pôvodných cien. Tuzemské právne nástupníctvo uplatňuje od 1.1. 2018 výlučne postup podľa §17c ZDP, teda ocenenie v reálnych hodnotách. V prípade právneho nástupníctva podľa §17e v pôvodných cenách sa tento režim môže uplatniť len ak

  • a) Individuálne vložený majetok alebo podnik zostáva ako súčasť stálej prevádzkarne v SR
  • b) Prijímateľ nepeňažného vkladu prevezme ocenenie v pôvodných cenách
  • c) Právny nástupca je daňovník z EU alebo EHP
  • d) Daňový systém umožňuje nástupcovi oceniť majetok v pôvodných cenách
  • e) Právny nástupca ocení majetok a záväzky v pôvodných cenách

  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.