§16 – zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §16 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Toto ustanovenie zákona rieši daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou definovaných v §2 ods.e ZDP (ďalej len „nerezident), ktorý zdaňujú len príjem, ktorý je uvedený v §16. Teda iný druh príjmu ktorý nie je jasne špecifikovaný v tomto ustanovení zákona, sa na území SR nezdaňuje v prípade osoby, ktorá je nerezidentom.

Takisto zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia rieši inštitút rezidencie daňovníkov zmluvných štátov.  Ak je teda rozpor v inštitúte rezidencie medzi vnútroštátnym zákonom a medzinárodnou zmluvou, potom platí, že táto zmluva má prednosť a rezidencia sa určí podľa pravidiel tejto zmluvy. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.