§15a – Osobitná sadzba dane – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §15a zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ide o špecifickú formu zdaňovania vybraného okruhu osôb a to od roku 2013.Zaviedla osobitná sadzba dane pre vybraných ústavných činiteľov vo výške 5 %. Vzťahuje sa na zdaniteľný príjem zo závislej činnosti týchto subjektov podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov. Uplatní sa okrem bežnej sadzby dane a preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zákon je však nejednoznačný. Pretože osobitná sadzba dane sa má uplatniť  zo zdaniteľného príjmu týchto osôb. Čo znamená, že by sa malo uplatniť zdanenie z hrubého príjmu bez zníženého o povinné poistné.  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.