§14 – Základ dane – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §14 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.
§14 ods.1
Toto ustanovenie zákona vychádza zo základných prvkov definície základu dane v §2 písm. j) ZDP, pričom úprava základu dane sa vykoná podľa §17 až 29 ZDP. Ide teda o vyčíslenie kladnej hodnoty (záporná hodnota je daňová strata) z ktorej vznikne právnickej osobe povinnosť platiť daň. Ide o základ dane, ktorý je vyčíslený na platnom tlačive  na r. 400 daňového priznania pre právnické osoby.  Toto ustanovenie zákona definuje teda základ dane u štandardnej právnickej osoby.
§14 ods.2
V tomto odseku zákon upravuje špecifické princípy tvorby základu dane v čase keď ide o daňovníka ktorý je

  • a) v konkurze
  • b) v likvidácii
  • c) v reštrukturalizácii

Toto ustanovenie je úzko prepojené s princípmi účtovníctva, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.