§13c – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §13c zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ustanovenie účinné od 1.1.2018. Zákon v §13c zavádza nové ustanovenie oslobodzujúce od dane z príjmov v prípade ak ide o predaj cenných papierov alebo podielov obchodnej spoločnosti (a.s., s.r.o., k.s. u kamanditistu) v tuzemsku alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí. Tento príjem oslobodzuje právnická osoba rezident, alebo stála prevádzkareň (nerezident) zahraničnej osoby, ak sú podiely funkčne spojené s ňou. Oslobodenie nemôže uplatniť obchodník z cennými papiermi.

Podmienkami na oslobodenie od dane z príjmov sú:

  • a) držba podielu na obchodnej spoločnosti viac ako 24 mesiacov pred predajom
  • b) podiel vo výške najmenej 10 % na základom imaní
  • c) daňovník na území SR vykonáva podstatné funkcie,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.