§13b – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §13b zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ustanovenie účinné od 1.1.2018. Právnická osoba, rezident SR,  (§2 ods.d pism. 2) ZDP) a nerezident  (§2 ods.e pism. 3) ZDP-stála prevádzkareň), ku ktorému sa funkčne viaže patent, vzor má právo na uplatnenie oslobodenia od dane z príjmov vo výške 50 % z tržieb z predaja výrobkov

  • a) ktoré obstaral od osôb, ktorý ako vlastník poskytol pri výrobe patent alebo úžitkový vzor
  • b) vytvoril vlastnou činnosťou

Ide o tzv. vnorené náklady na výskum a vývoj, ktoré sa využívajú na výrobu výrobkov, z ktorých sa dosiahne tržba. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.