§13a – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §13a zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ustanovenie nadobudlo účinnosť od 1.1.2018. Právnická osoba, rezident SR,   (§2 ods.d pism. 2)  ZDP) a nerezident  (§ 2/e) tretí bod ZDP – stála prevádzkareň), ku ktorému sa funkčne viaže patent, vzor alebo softvér má právo na uplatnenie oslobodenia od dane z príjmov vo výške 50 % z odplát za poskytnutie takéhoto patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru, ktorý je predmetom autorského práva a  ktorý je výsledkom vlastného výskumu a vývoja daňovníka. Ide o komerčný  predaj licencii k predmetnému druhu majetku.

Oslobodenie od dane sa uplatní počas zdaňovacieho obdobia zahrňovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj vynálezu chráneného patentom, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.