§13 – Oslobodenie od dane – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §13 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Právnické osoby dosahujú zdaniteľný príjem v prípade ak nejde o príjem ktorý nie je predmetom dane (§12 ods.7) alebo nejde o príjem oslobodený od dane z príjmov. Takýto druh príjmu je definovaný v §13 tohto zákona. Základný princíp oslobodenia je smerovaný najmä na neziskové oblasti ako sú neziskové organizácie, mestá, VUC, rozpočtové a príspevkové organizácie.
§13 ods.1 pism. a)
V tomto ustanovení je vymedzený základný princíp oslobodenia od dane z príjmov u neziskových organizácii. Ide o daňovníkov uvedených v §12 ods.3 zákona, ktorým  plynú  príjmy z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.