§ 80 – komentár k postupom účtovania – účtová skupina 66 Finančné výnosy

Obsah
2.79 strany
Tento článok je komentárom k §80 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.

V účtovej skupine 66 – Finančné výnosy sa účtujú výnosy z finančného majetku účtovnej jednotky. Výsledkovou protipoložkou je nákladová účtová skupina 56 – Finančné náklady, pričom rozdiel týchto dvoch účtových skupín predstavuje výsledok hospodárenia z finančnej činnosti, ktorý sa vykazuje samostatne v účtovnej závierke vo výkaze ziskov a strát (vo výsledovke).
Účet 661Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.