§ 8 Dodanie tovaru – komentár k zákonu o DPH

Článok je neaktuálny. Účinnosť článku (od 1 Jul, 2021 - *)  
Tento článok obsahuje komentár k §8 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

 

Dodaním tovaru je podľa §8 zákona o DPH prevod práva nakladať (disponovať) s hnuteľnou alebo nehnuteľnou vecou ako vlastník a dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy. Dodaním tovaru je aj dodanie elektriny, plynu, vody, tepla a chladu.

 

Za dodanie tovaru sa považuje aj odovzdanie tovaru, ktorý je predmetom nájmu, pri ktorom sa zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo prejde na nájomcu najneskôr pri zaplatení poslednej splátky;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.