§ 77 Zdaňovacie obdobie – komentár DPH

Obsah
4.66 strany
Tento článok obsahuje komentár k §77 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
Kalendárny mesiac – základné zdaňovacie obdobie
Podľa §77 ods.1 zákona o DPH je zdaňovacím obdobím platiteľa dane kalendárny mesiac (okrem prípadov uvedených v §77 ods.2 zákona o DPH). Hlavným zámerom takto určeného zdaňovacieho obdobia je, aby všetci noví platitelia dane registrovaní pre DPH mali najmenej 12 kalendárnych mesiacov od registrácie mesačné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na výšku dosahovaného alebo predpokladaného obratu. Daňový úrad tak musí venovať zvýšenú pozornosť novým platiteľom dane a má k dispozícii aktuálnejšie údaje o činnosti platiteľa dane, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.