§ 74 Obsah faktúry – komentár zákona o dani z pridanej hodnoty

Tento článok obsahuje komentár k §74 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Faktúra vyhotovená v zmysle zákona o DPH má podľa §74 obsahovať informácie o zdaniteľnom obchode, a to, kto je dodávateľom, kto je príjemcom plnenia, identifikačné číslo pre DPH dodávateľa aj odberateľa (ak mu bolo pridelené), poradové číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, ďalej, čo je predmetom dodania (tovar, služba), druh tovaru alebo služby, množstvo alebo rozsah plnenia, dátum dodania tovaru alebo služby, jednotkovú cenu bez dane, sadzbu dane, základ dane pre každú sadzbu dane, sumu dane. Okrem týchto základných informácií o zdaniteľnom obchode sa vo faktúre majú v niektorých prípadoch uviesť aj ďalšie informácie, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.