§ 73 postupov účtovania, skupina 59 Dane z príjmov a prevodové účty, účty 591, 592, 595, 596 – komentár

Tento článok je čiastkovým komentárom k §73  postupom účtovania. Ďalšie časti komentára nájdete tu.

Ustanovenia § 73 postupov účtovania obsahujú účtovú skupinu 59-Dane z príjmov a prevodové účty (účty 591, 592, 595, 596). Daň z príjmov je riadnym účtovným nákladom, preto sa účtuje v triede 5 a ovplyvňuje celkový účtovný výsledok hospodárenia, ktorý je základom pre výplatu podielov na zisku (dividend). Na riadku 100 daňového priznania dane z príjmov právnických osôb sa uvádza výsledok hospodárenia pred zdanením (§ 9 ods. 2), čo je rozdiel výnosov v triede 6 a nákladov v triede 5 (okrem účtov 591, 592, 595).
Účet 591 – Splatná daň z príjmov. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.