§ 70 postupov účtovania, finančné náklady účet 561až 569 – komentár

Tento článok je čiastkovým komentárom k §70  postupom účtovania. Ďalšie časti komentára nájdete tu.

Ustanovenia §70 postupov účtovania obsahujú účtovú skupinu 56-Finančné náklady (účty 561 až 569). Celkový výsledok hospodárenia účtovnej jednotky sa člení na – výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (§9 ods.4). Aby bol správne zobrazený výsledok hospodárenia z finančnej činnosti, treba finančné náklady správne smerovať na uvedené účty účtovej skupiny 56.
Účet 561-Predané cenné papiere a podiely.
Na tomto nákladovom účte sa účtuje úbytok z titulu predaja tak dlhodobého finančného majetku (06x), ako aj krátkodobého finančného majetku (25x). Potom rozdiel párových výsledkových účtov 561 a 661 predstavuje výsledok hospodárenia z predaja daného finančného majetku. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.