§ 68 až § 68c Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby

Tento článok obsahuje komentár k §68 zákona 222/2004§68c zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

V súvislosti so zmenou pravidiel o mieste dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb pre nezdaniteľné osoby od 1. januára 2015 sa v záujme zjednodušenia postupov pre poskytovateľov uvedených služieb zaviedla dobrovoľná osobitná úprava tzv. jedného kontaktného miesta (Mini One Stop Shop – MOSS), ktorá umožňuje elimináciu nárastu administratívnych povinností poskytovateľov uvedených služieb, pokiaľ tieto služby dodávajú nezdaniteľným osobám usadeným v rôznych členských štátoch EÚ.
Osobitné pravidlo miesta dodania uvedených služieb:
Podľa §16 ods.14 zákona o DPH je od 1.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.