§ 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate – komentár k DPH

Obsah
2.18 strany
Tento článok obsahuje komentár k §67 zákona 222/2004 zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

V roku 2000 bola na úrovni EÚ zavedená osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate. Zlato neslúži len ako vstup pre výrobu, ale získava sa tiež pre investičné účely a uplatňovanie obvyklých daňových pravidiel vytváralo hlavnú prekážku pre jeho využitie na účely finančného investovania. Z tohto dôvodu sa zaviedol špecifický daňový režim pre investičné zlato s cieľom zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť trhu Spoločenstva so zlatom. Dodávky zlata pre investičné ciele sú v podstate podobné iným finančným investíciám, často oslobodeným od dane, a preto oslobodenie od dane sa zdá byť najvhodnejším daňovým zaobchádzaním pre dodávky investičného zlata. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.