§ 61 až 64 Vrátenie dane v osobitných prípadoch – komentár DPH

Obsah
1.6 strany
Účinnosť článku (od 1 Jan, 2018 - *) 
Tento článok obsahuje komentár k §61§62§63 a §64 zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
K § 61 a 62 Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva
 Osoby iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva (Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch), a medzinárodné organizácie a ich pracovníci majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb kúpených v tuzemsku a určených na ich spotrebu. Vrátenie dane je limitované a vzťahuje sa na diplomatické a konzulárne misie, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.