§ 54d Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku – komentár DPH

Účinnosť článku (od 1 Jan, 2020 - *) 
Tento článok obsahuje komentár k §54d zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

S účinnosťou od 1. januára 2019 sa zavádza nová povinnosť, a to úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie po prvotnom pomernom odpočítaní dane podľa §49 ods.5 prvej vety. Platiteľ dane je povinný upraviť odpočítanú daň v nasledujúcich kalendárnych rokoch, a to v závislosti od zmeny rozsahu používania hnuteľného majetku

  • na podnikanie a
  • na iný účel ako podnikanie.

Hnuteľným investičným majetkom sú hnuteľné veci,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.