§ 54c Odpočítanie dane, ak sa zmenil účel použitia investičného majetku – komentár k DPH

Obsah
2.41 strany
Tento článok obsahuje komentár k §54c zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Ustanovenie §54c zákona o DPH sa vzťahuje na investičný majetok a súvisí so zavedením uplatňovania osobitnej úpravy podľa §68d zákona o DPH od 1. januára 2016 (osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby).

V §54 ods.2 zákona o DPH je vymedzený investičný majetok, ktorým sú

  1. a) hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady na vytvorenie vlastnou činnosťou sú 3 319,39 eura a viac a súčasne ich doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.